PRO-LUX Ingatlaniroda

Meghatalmazás

meghatalmazás

Meghatalmazás

 

Alulírott

Név: .......................................................................................................................................................

Születési hely/idő: ..................................................................................................................................

Anyja neve.: ...........................................................................................................................................

Lakcíme: utca ........................................................................................................................................

Személyigazolvány száma.:....................................................................................................................

az …………………………………………………………..(hrsz…………………………..) ingatlan

………………..hányadban tulajdonosa / haszonélvezője*. (*megfelelő rész aláhúzandó)

Alulírott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 9. § (2) bekezdése előírásának megfelelően, mint tényleges tulajdonos nyilatkozom arról,