PRO-LUX Ingatlaniroda

MIOSZ

miosz

A MIOSZ A FÜGGETLEN INGATLANKÖZVETÍTŐK ÉS ÉRTÉKBECSLŐK SZERVEZETT ÉS HATÉKONY ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE

A Szövetség célja az ingatlanközvetítők és az értékbecslők szakmai működésének, technikai színvonalának és hatékonyságának növelése.


A MAGYAR INGATLANKÖZVETÍTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A FÜGGETLEN INGATLANKÖZVETÍTŐK MODERN VÉDŐBÁSTYÁJA

Az ingatlanszakmában független szakmai testületként összefogjuk és segítjük a kis- és középvállalkozói szférában működő gazdasági társaságokat, egyéni vállalkozókat.  

A MIOSZ (Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége) 1999. december 21-én létrehozott, önkéntes alapon szerveződött Szövetség, célkitűzései között szerepel az ingatlanközvetítői szakmai működés személyi és technikai színvonalának, hatékonyságának növelése, egységes gyakorlati irányelvek kidolgozása és érvényre juttatása, jogi-, szakmai- és gazdasági továbbképzések, konferenciák szervezése és koordinálása, valamint a Szövetség tagjainak érdekképviselete,  ill. a tagság fokozott együttműködésének megvalósítása.

Az érdekképviselet -az ingatlanszakmában viszonylag bonyolult meghatározása- lényegében a következőt jelenti számunkra:

  • az érdekképviseltek (ingatlanközvetítő és értékbecslő irodáink, tagjaink) számára anyagi, jogi, erkölcsi érdekeinek folyamatos / adott esetben egyszeri képviseletét vállaljuk fel, szakmán belül más szervezetek, személyek előtt.
  • az ingatlanközvetítői tevékenység szakmai összehangolását, a tagok szakmai fejlődését előmozdítsa, tevékenységük, szolgáltatásuk minőségének emelését segítse, ezzel a tagok tevékenységének szakmai elismerését kivívja.
  • tagjai érdekeit képviselje, jogaik érvényesítésében segítse és egységesen fellépjen gazdasági érdekeik és érdekvédelmük során. Fontos működési szempont a tagjai bevételnövelése és költségcsökkentése.

A szolgáltatásaink kialakításánál célunk az volt, hogy kézzelfogható bevételnövelő ill. költségcsökkentő megoldásokat alakítsunk ki mind az ingatlanközvetítő, mind az értékbecslő szakmában dolgozó irodáknak / egyéni vállalkozóknak egyaránt.

 

A SZÖVETSÉG CÉLJAINAK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN ELLÁTOTT FELADATOK

 

A tagság egészét vagy a tagjait érintő általános szakmai és gazdasági kérdésekben összefoglalja a tagság véleményét és képviseli azt a döntéshozó fórumok előtt.

A Szövetség a hasonló szakmai érdekképviseletekkel,  a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, a Magyar Ingatlan Tanáccsal illetve más társadalmi szervezetekkel, szövetségekkel is kapcsolatot épít ki, azokat fenntartja.

Ismeretterjesztő tevékenységet folytat, ezen belül szakmai oktatásokat-képzéseket, összejöveteleket, konferenciákat, kiállításokat szervez, bonyolít és megrendez.

Tagjai számára az ingatlanszakmával összefüggő általános ajánlásokat, útmutatókat készít, és a gyakorlati tapasztalatokat tagjaival megosztja, a tagok szakmai fejlődése és a gazdasági tevékenységének előmozdítása érdekében.

Tagjai tevékenységének hatékonyabbá és gazdaságosabbá válása érdekében közös információs rendszert működtet, tagjait folyamatosan tájékoztatja a szakmai tevékenységet érintő, az ingatlanpiacot befolyásoló változásokról és a kapcsolódó szolgáltatók (pl.: média) felé egységesen lép fel a kölcsönösen előnyösebb pozíciók elérése érdekében.

A Szövetség kidolgozta a szakmai tevékenységre jellemző szakmai és etikai normákat (Etikai Kódex), figyelemmel kíséri ezek betartását és fellép az e normáktól eltérő magatartással szemben, illetve megteszi adott esetben az elvárható intézkedését. Ennek érdekében Szakmai Etikai Bizottságot működtet.

 

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen”
-(Gróf Széchenyi István)